Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2012:15
utgivningsår 2012
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2012_15.pdf
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket