Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2011:19
utgivningsår 2011
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2011_19.pdf
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket