Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2011:14
utgivningsår 2011
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2011_14.pdf
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket