Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2009:10
utgivningsår 2009
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2009-10.pdf?epslanguage=en
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket