Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2009:5
utgivningsår 2009
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2009-5.pdf
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket