Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2008:12
utgivningsår 2008
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2008-12.pdf?epslanguage=en
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket