Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2006:11
utgivningsår 2006
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/konsoliderade/LVFS_2006-11_konsoliderad.pdf?epslanguage=en
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket