Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:8) för godkännande av parallellimporterade läkemedel för försäljning
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2006:9
utgivningsår 2006
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2006-9.pdf?epslanguage=en
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket