Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2006:3
utgivningsår 2006
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/konsoliderade/LVFS_2006-3_konsoliderad.pdf?epslanguage=en
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket