Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2005:11
utgivningsår 2005
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2005-11.pdf?epslanguage=en
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket