Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1988:1495
kortform av titel Lag (1988:1495) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1988:1495
utgivningsår 1988
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:1495
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Finansdepartementet S4