Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:4) om kontroll av radioaktiva läkemedel
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2005:10
utgivningsår 2005
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2005-10.pdf?epslanguage=en
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket