Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2004:10
utgivningsår 2004
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2004-10.pdf?epslanguage=en
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket