Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:12) om säkerhetsövervakning av läkemedel
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2001:12
utgivningsår 2001
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/konsoliderade/LVFS_2001-12_konsoliderad.pdf?epslanguage=en
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket