Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter om aktiva medicintekniska produkter för implantation Titel.kortform Läkemedelsverkets föreskrifter om aktiva medicintekniska produkter för implantation Titel.dokumentnr LVFS 2001:5
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
utgivningsår 2001
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/konsoliderade/LVFS_2001-5_konsoliderad.pdf?epslanguage=en
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket