Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:10) om verksamheten vid GLP-laboratorier
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 1999:8
utgivningsår 1999
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_1999-8.pdf?epslanguage=en
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket