Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:9) om registrering av vissa homeopatika
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 1997:9
utgivningsår 1997
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/konsoliderade/LVFS-1997_9konsoliderad.pdf?epslanguage=en
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket