Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets allmänna råd om godkännande av naturläkemedel för försäljning
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 1995:18
utgivningsår 1995
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_1995-18.pdf?epslanguage=en
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket