Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel PFOS-relaterade ämnen. Strategi för utfasning
kortform av titel PFOS-relaterade ämnen
dokumentnummer Rapport 3/04
utgivningsår 2004
länk http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3_04.pdf
ställe Ordlista, s. 71–73
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen