Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel HA-oljor i bildäck. Rapport – förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag
kortform av titel HA-oljor i bildäck
dokumentnummer Rapport Nr 3/03
utgivningsår 2003
länk http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3_03.pdf
ställe Ordlista, s. 93–95
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen