Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Hexabromcyklododekan (HBCDD) och tetrabrombisfenol A (TBBPA)
dokumentnummer Rapport Nr 3/06
utgivningsår 2006
länk http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3_06.pdf
ställe Ordlista, s.115–116
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen