Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial – redovisning från ett regeringsuppdrag
dokumentnummer Rapport Nr 2/07
utgivningsår 2007
länk http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport2_07_byggmaterial.pdf
ställe Definitioner, s. 100—101
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen