Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition. Rapport från ett regeringsuppdrag
kortform av titel Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition
dokumentnummer Rapport Nr 4/08
utgivningsår 2008
länk http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport4_08_Ekonomiska_styrmedel_for_bly_i_ammunition.pdf
ställe Ekonomisk ordlista, s. 97
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen