Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kemikalier i varor. Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen
kortform av titel Kemikalier i varor
dokumentnummer Rapport Nr 3/11
utgivningsår 2011
länk http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3-11-Kemikalier-i-varor.pdf
ställe 6 Ordlista, s. 83–84
antal termposter 23
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen