Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket. Regeringens redovisning i 2010 års ekonomiska vårproposition
kortform av titel Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
dokumentnummer RiR 2010:14
utgivningsår 2010
länk http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7298
ställe Bilaga 1 Begreppsförklaringar, s. 55–60
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Riksrevisionen