Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete
dokumentnummer RiR 2010:24
utgivningsår 2010
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/8409/Anpassad%2010_24%20Sveriges%20skatteavtal%20med%20andra%20l%c3%a4nder.pdf
ställe Bilaga 3 Termer och begrepp, s. 85–86
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Riksrevisionen