Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet – ett bättre samarbete ger högre utbyte
dokumentnummer RiR 2010:26
utgivningsår 2011
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/8431/Anpassad%2010_26.pdf
ställe Bilaga 1 Ordlista, s. 101–103
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Riksrevisionen