Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1990:313 t.o.m. SFS 2004:981
kortform av titel Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1990:313
utgivningsår 1990
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:313
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Finansdepartementet S4