Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Klimatinsatser utomlands – statens köp av utsläppskrediter
dokumentnummer RiR 2011:8
utgivningsår 2011
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/8560/Anpassad_11_8%20Klimatinsatser%20utomlands.pdf
ställe Ordlista, s. 101–104
antal termposter 31
 
utgivare
organisation Riksrevisionen