Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Polisens avskrivningar av brott
kortform av titel
dokumentnummer Rapport 2002/03:19
utgivningsår 2002
länk
ställe Ordlista, s. 5–6
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Riksrevisionen