Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förvaltningsutgifter på sakanslag
dokumentnummer RiR 2006:17
utgivningsår 2006
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1004/RiR_2006_17.pdf
ställe 1.5 Definition av begrepp, s. 11
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksrevisionen