Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Det makroekonomiska underlaget i budgetpropositionerna
dokumentnummer RiR 2006:23
utgivningsår 2006
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1038/RiR_2006_23.pdf
ställe Bilaga 1 Termer, begrepp, förkortningar, s. 55–58
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Riksrevisionen