Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter
dokumentnummer RiR 2007:3
utgivningsår 2007
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1105/RiR_2007_3.pdf
ställe Bilaga 1. Begrepp och definitioner, s. 53–56; s. 19
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Riksrevisionen