Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Regeringens redovisning av budgeteffekter
dokumentnummer RiR 2007:26
utgivningsår 2007
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1375/RiR_2007_26.pdf
ställe Bilaga Termer och begrepp, s. 47–50
antal termposter 18
 
utgivare
organisation Riksrevisionen