Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket. Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2009
kortform av titel Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
dokumentnummer RiR 2008:30
utgivningsår 2008
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1857/RiR_2008_30.pdf
ställe Bilaga 1 Begreppsförklaringar
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksrevisionen