Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1990:409
kortform av titel Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1990:409
utgivningsår 1990
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:409
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet L1