Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Internationell skattekontroll. Skatteverkets informationsutbyte med andra länder
kortform av titel Internationell skattekontroll
dokumentnummer RiR 2009:24
utgivningsår 2009
länk http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7131URL-datum 2010-09-23
ställe Bilaga 1 Termer och begrepp, s. 79–81
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Riksrevisionen