Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott. Verkställighetsplanering och samverkan inför de intagnas frigivning
kortform av titel Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott
dokumentnummer RiR 2009:27
utgivningsår 2009
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1706/RiR_2009_27.pdf
ställe Ordlista, s. 117–118
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen