Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Regeringens försäljning av Vasakronan
dokumentnummer RiR 2010:2
utgivningsår 2010
länk http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7160
ställe Bilaga 3 Definitioner och förkortningar, s. 53
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksrevisionen