Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Inställda huvudförhandlingar i brottmål
dokumentnummer RiR 2010:7
utgivningsår 2010
länk http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7261
ställe Bilaga 1 Ordlista, s. 89–90
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Riksrevisionen