Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Hanteringen av mängdbrott – en kärnuppgift för polis och åklagare
kortform av titel Hanteringen av mängdbrott
dokumentnummer RiR 2010:10
utgivningsår 2010
länk http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7306URL-datum 2010-09-23
ställe Bilaga 1: Vissa begrepp och definitioner, s. 63
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen