Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Regelförenklingar för företag
dokumentnummer RiR 2004:23
utgivningsår 2004
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/638/RiR_2004_23.pdf
ställe 1.5 Förtydligande av vissa begrepp, s. 12–13
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen