Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vem styr den elektroniska förvaltningen?
dokumentnummer RiR 2004:19
utgivningsår 2004
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/614/RiR_2004_19.pdf
ställe 1.4 Begreppsförklaringar, s. 14
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksrevisionen