Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1990:524 t.o.m. SFS 2007:1356
kortform av titel Presstödsförordning (1990:524)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1990:524
utgivningsår 1990
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:524
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet