Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård
dokumentnummer RiR 2004:9
utgivningsår 2004
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/560/RiR_2004_9.pdf
ställe 2.2 Begrepp, s. 18–19
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Riksrevisionen