Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skydd mot korruption i statlig verksamhet
dokumentnummer RiR 2006:8
utgivningsår 2006
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/816/RiR_2006_8.pdf
ställe 1.5 Begreppet korruption, s. 15
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Riksrevisionen