Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Regeringens uppföljning av överskottsmålet
dokumentnummer RiR 2006:27
utgivningsår 2006
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1056/RiR_2006_27.pdf
ställe Bilaga Termer, begrepp, förkortningar, s. 51–55
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksrevisionen