Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Regeringens uppföljning av kommunernas ekonomi
dokumentnummer RiR 2007:16
utgivningsår 2007
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1211/RiR_2007_16.pdf
ställe Bilaga 1 Förklaring av begrepp, s. 47–50
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksrevisionen