Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens insatser för att hantera omfattande elavbrott
dokumentnummer RiR 2007:17
utgivningsår 2007
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1218/RiR_2007_17.pdf
ställe 1.3 Definitioner och avgränsningar i granskningen, s. 13–14
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksrevisionen