Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Krisberedskap i betalningssystemet. Tekniska hot och risker
kortform av titel Krisberedskap i betalningssystemet
dokumentnummer RiR 2007:28
utgivningsår 2007
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1387/RiR_2007_28.pdf
ställe 1.7 Några centrala begrepp i rapporten, s. 18
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksrevisionen